Oxalidaceae
Oxalis depressa
Oxalis smithiana
Oxalis stellata