Last update: December 2, 2010 02:14:05 PM E-mail Print

 

Die gebruik van suuroplosbare vesel by die beraming van

totale verteerbare voedingstowwe

 

P.C.V. du Toit

Grootfontein Landbou-ontwikkelingsinstituut,

Privaatsak X529, Middelburg (OK) 5900

 


Inleiding

Onlangs het Du Toit (1996) die voedingswaardes van verskillende plantspesies gebruik om hulle weidings-indekswaardes te beraam. Omdat totale verteerbare voedingstowwe(TVV) so 'n belangrike rol speel by die formulering van rantsoene vir herkouers (Maynard & Loosli 1962) en by die vergelyking van verskillende natuurlike voere en voedingstofrantsoene (Swift 1957), is dit as die standaard gebruik om verskillende natuurlike voere met mekaar te vergelyk.

Die formule vir die berekening van TVV gebruik ruvesel (RV) en ruproteïen (N) as veranderlikes (Glover et al. 1960; Bredon & Meaker, ongedateerd aangehaal deur Bartholomew 1985). Grootfontein Landbou-ontwikkelingsinstituut het op die berekening van suuroplosbare vesel (SOV) gestandaardiseer vir die roetine-ontledings van voere. Korrelasies van die SOV‑metode met verteerbaarheid, het bewys dat dit beter is as RV by die berekening van voedingswaarde (Van Soest 1963). Die gebruik van SOV as voorspeller van verteerbaarheid, is egter nie op 'n grondige teoretiese basis gefundeer nie, maar eerder op 'n statistiese verwantskap (Van Soest & Robertson 1980). Die oorspronklik gepubliseerde TVV‑formule kon nie in die onlangse studie gebruik word nie en dit het dus noodsaaklik geword dat SOV‑bepalings, RV in die formule moes kon vervang.

 

Metode

RV en SOV is aan 'n lineêre regressie-analise onderwerp. Gepaarde bepalings van RV en SOV van 'n wye verskeidenheid voere, rantsoene, karoobossies, grasse en die struik, Rhus erosa asook Atriplex nummularia en Medicago sativa is in die regressie gebruik (Fig. 1 en Tabel1).

 

Resultate

Die oorspronklike formule vir die berekening van TVV (Glover et al. 1960 en Bredon & Meaker ongedateerd):

 

TVV = 75,1 [(6,25 x log % N) - (0,15 x % RV)]... 1

 

Vanuit die regressie formule, R2 = 0,98, standaardfout van die Y-beraming = 3,03, n = 116 (Du Toit 1991) (Fig. 1):

 

RV = - 4,32 (0,92 x % SOV)... 2

 

Deur RV in formule 1 met SOV van formule 2 te vervang

word die volgende vergelyking verkry:

 

TVV = 75,1 = 1{6,25 x log % N - (0,75 x [- 4,32

(0,92 x % SOV)]}1I (Du Toit 1991, 1996) ... 3

 

Gevolgtrekking en bespreking

Die hersiene formule vir die berekening van TVV is in die Oostelike Gemengde Karoo, die Karoo Berggebiede, die Ariede Karoo en die Groot-Karoo toegepas (Tabelle 2-5). Die TVV-waardes wat vir hierdie natuurlike voere bereken is, is van die verwagte grootte.

Die waardes het ook die karakteristieke kurwes wat by TVV-waardes van natuurlike voere gevind word, naamlik 'n opswaai van die waardes in die somer (groeiseisoen) en 'n daling in die winter (dormante seisoen).

 

Verwysings

ACOCKS, J.P.H. 1988. Veld Types of South Africa. Memoirs van die Botaniese Opname van Suid-Afrika, 57:1-146.

BARTHOLOMEW, P.E. 1985. Beef production from kikuyu and Italian ryegrass. Ph.D.-proefskrif, Universiteit van Natal, Pietermaritzburg.

BREDON, R.M. & MEAKER, H.J. Ongedateerd. How to calculate TDN and DCP of feeds. Pietermaritzburg: Cedara Landbou-navorsingsinstituut. (Bladskrif; no. 54).

DU TOIT, P.C.V. 1991. Beraming van relatiewe weidingsindekswaardes vir die verskillende plant-ekologiese groepe in die Noordoostelike Karoo. Middelburg, Kaapprovinsie: Grootfontein Landbou-ontwikkelingsinstituut. (Ongepubliseerde vorderingsverslag; K5411/36/2/1).

DU TOIT, P.C.V. 1996. Development of a model to estimate grazing index values for Karooplant species. Ph.D.-proefskrif, Universiteit van Pretoria, Pretoria.

GLOVER, J., DUTHIE, D.W. & DOUGALL, H.W. 1960. The total digestible nutrients and gross digestible energy of ruminant feeds. Journal of Agricultural Science, 55:403-408.

MAYNARD, A.L. & LOOSU, J.K. 1962. Animal nutrition. New York: McGraw-Hill book company

VAN SOEST, P.J. 1963. The use of detergents in the analysis of fibrous feeds. II. A rapid method for the determination of fibre and lignin. Journal of the Association of Agricultural Chemists, 46:829-835.

VAN SOEST, P.J. & ROBERTSON, J.B. 1980. Systems of analysis for evaluating fibrous feeds, in Proceedings: Standardization of analytical methodology for feeds, edited by W.J. Pigden, C.C. Balch & M. Graham. Ottowa: 49-60.

SWIFT, R.W. 1957. The caloric value of TDN. Journal of Animal Science, 16:753-755.