56 Derdejaarstudente van die Landboukollege Grootfontein buite Middelburg het op Vrydag 6 Desember 2019 hul 3-jaar diploma’s tydens die jaarlikse diploma seremonie by die kollege ontvang. Die seremonie is oudergewoonte voorafgegaan deur die Diplomadans wat Donderdagaand in die wolskuur gehou is.

Carla du Plessis (Muggie) van Kameeldrif-Wes (Magaliesburg) het vanjaar ‘n staande toejuiging van haar mede-studente, dosente, ouers en almal teenwoordig by die geleentheid ontvang toe sy as 3de jaar Dux-student van die kollege aangewys is. Reeds sedert 2017 is sy die dux student van haar jaargroep en handhaaf sy jaarliks ‘n gemiddeld van bo 90%! Sy behaal onderskeidings in bykans al haar vakke en ontvang 21 trofees en skilde tydens 2019 se glansgeleentheid by die kollege.

Die afgelope paar jaar skop die dames behoorlik stof in die mans studente se oë en word dit al meer die tendens dat die Dux student van die vroulike geslag is!
Vir die eerste keer in Grootfontein Landboukollege se geskiedenis is medaljes ook aan die top 10 akademiese studente by die kollege oorhandig. Hulle is Carla du Plessis, Nandisiwe Mbhoxwana, Athi Bekezulu, Nosiphiwo Timbela, Marthinus Boshoff, Innocentia Shiba, Adriaan Stander, Guilleame de Witt, Roegresha Lakay en Sintu Mfo.

 

Foto : Johanette Photography

Mnr Sivelile Nompozolo, Direkteur: Sektor Kolleges Departement Landbou, Bosbou en Vissery oorhandig die 3de jaars Dux trofee aan Carla du Plessis.