Sondagoggend 25 Augustus is menige Middelburgers tot hul verbasing meegedeel dat die golfklubhuis op Grootfontein by die Landboukollege buite Middelburg afgebrand het.  Wat die oorsaak van die brand was, is nog onduidelik, maar vermoede is sterk dat ‘n klein vonkie van ‘n vuurtjie wat moontlik deur onwettige houtmakers op die staatsgrond gemaak is, oorgespring het na die klubhuis se grasdak. Dat die droë veldtoestande, riete in die vlei asook sterk wind die brand vinniger aangehelp het, is verseker. 

Die pragtige grasdak klubhuis met geuwel is in 1962 deur die personeel van Grootfontein gebou. Alhoewel die klubhuis reeds vir ongeveer 10 jaar in onbruik was en etlike kere deur booswigte geplunder is, maak die gedagte vir honderde oud-grootfonteiners wat vroeër jare ure op die olie golfbaan en in die klubhuis gekuier het, ‘n hartseer saak. Die brandweer en verskeie helpers en studente was spoedig op die toneel, maar daar was egter geen keer aan die brand by die klubhuis nie. ‘n Groot gedeelte van die riete in die vlei is ook afgebrand, maar gelukkig is geen wonings beskadig nie.

In Februarie 2019 het ‘n onverwagse veldbrand wat agter die koppie aan die noordekant van die kantore by die kollege ontstaan het, tot die latere afsterwe van ‘n personeellid, Garth Visagie gelei. Visagie wat werksaam was by die Plaasseksie op Grootfontein het ernstige brandwonde opgedoen toe hy en mede-amptenare die middag van 19 Februarie probeer het om die veldbrand te keer. Die voertuig waarmee hy gery het, is in die brand vernietig. Garth is ongeveer ‘n maand later in Port-Elizabeth oorlede as gevolg van sy brandwonde asook die skade wat  sy longe opgedoen het.

Grootftontein Landboukollege wil graag hiermee almal wat hul hulp kom aanbied het om die brand Sondag te blus, van harte bedank. Die munisipaliteit se brandweerspan het ‘n uitstekende diens kom lewer, so ook CDK sekuriteit, boere uit die distrik, studente en personeel van die kollege.